XİDMƏTLƏR

Rusiya Federasiyası və MDB dövlətlərinə daşınma

“Royal Express” Rusiya Federasiyası və MDB ölkələrinə göndərişlərin çatdırılması üzrə keyfiyyətli kuryer xidmətlərini yerinə yetirir. Yerinə yetirdiyi kuryer xidmətləri ilə “Royal Express” bütün MDB ölkələrini əhatə edir. Biz Rusiya Federasiyasına və MDB ölkələrinə:

  • Məktubların
  • Sənədlərin
  • Müxtəlif tirajlı vəsaitlərin
  • Express yüklərin və s. poçt göndərişləri çatdırılmasını yerinə yetiririk.

Sənədlərin və qiymətli kağızların aviaçatdırılması biznesin işini asanlaşdırır, çünki vaxtı idarə edən, istənilən vəziyyəti idarə edir. Daşınmalar təhlükəsizdir - sənədlərin zədələnməməsinə zəmanət verilir. İçəridən polietilen germetik paketlə əhatə olunmuş, möhkəm karton zərf daşınma zamanı sənədlərin təhlükəsizliyini təmin edir.

Sizin sənədlərinizin taleyi etibarlı peşəkar əllərdədir!

Rusiya Federasiyası və MDB ölkələrinə daşınma xidmətlərinə aşağıda göstərilən kompleks yanaşma tətbiq edilir:

  • Xidmətin yerinə yetirilməsində opertativlik
  • Göndərişin daim harada olmasına nəzarət
  • Yükün təhlükəsiz çatması
  • İşçilərin peşəkarlığı